Kalender De ComponistKerkdienst Baptisten Gemeente


Kerkdienst Baptisten Gemeente Assen

Wij houden elke zondagmorgen om 10 uur een dienst in wijkcentrum ‘De Componist’

– Iedereen is van harte welkom bij onze samenkomsten
– Het zijn eenvoudige diensten met verschillende sprekers
– We zingen ‘vanaf de beamer’; dus geen liedbundel nodig
– De toegang is vrij; er wordt wel gecollecteerd
– Maandelijks open Avondmaal; iedere christen kan deelnemen
– Desgewenst is er zondagsschool en/of crèche voor de kinderen
– Er zijn taxi-diensten voor mensen, die zelf niet meer mobiel zijn

Na afloop van elke dienst is er koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken.

Vraag onze informatiefolder of kijk op de website: www.baptisten-assen.nl

Als u vragen of reacties heeft over onze gemeente of graag een gesprek wilt, neem dan gerust contact op. U kunt ons telefonisch bereiken:

Jan Brouwer (061532 9246)
Anke Gorter (0592 – 341210)
Bert Middelkamp (0592 – 356195).

U kunt ook een E-mail sturen aan info@baptisten-assen.nl

Giften en bijdragen voor onze gemeente zijn welkom. U kunt een gift overmaken op rek.nr. NL 87 INGB 000 096 7581 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. Dit is fiscaal aftrekbaar; de gemeente is ANBI-geregistreerd via de Unie van Baptisten gemeenten.