FOTOCOLLECTIEF ASSEN

Sinds 2005 bestaat het Fotocollectief Assen.
Momenteel telt het collectief 9 leden.
De fotografen zijn gevorderde amateurs en leveren ook foto’s voor de website www.fotocollectiefassen.nl
Ieder volgt zijn/haar eigen stijl en interesse; soms wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen.
Af en toe gaan de leden een dag op pad om een plaats of gebied fotografisch te verkennen.
Twee keer per maand komt het collectief bij elkaar in De Componist om de gemaakte foto’s te bekijken en te bespreken en voor de gezelligheid.