Cursus Engels voor beginners

Cursus Engels :beginners ( begrip Nederlandse taal vereist )
Startdatum : woensdag 2 oktober 2024
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Aantal lessen: 10 ( wekelijks uitgezonderd vakantie )
Kostenindicatie p.p. per les: €5,95 bij deelname van 8 cursisten
Kosten cursusboek, excl. verzendkosten: +/- €35,-
Cursusboek: Fairway New 1 (ISBN 9789462937826 uitgeverij: Intertaal)
Maximum aantal cursisten: 10 
Aanmelden : uiterlijk 20 september 2024
Contact: Mevr. Zanting : mailadres: zanting.cursusengels@gmail.com
Voor meer informatie en/of aanmelding .

Wacht u met het aanschaffen van het cursusboek tot na bevestiging van de cursus.

Bij voldoende deelname kan de cursus vanaf januari 2025 vervolgd worden met behoud van het cursusboek.