DeKalender De Componist Buurtcirkel


De buurtcirkel Wijkcentrum de componist

DE BUURTCIRKELS Steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk waren van zorg, worden nu geacht zelfstandig in een wijk te wonen. Zij hebben meestal geen netwerk opgebouwd, waarop zij kunnen terugvallen. Eenzaamheid komt dan ook veel voor.

NETWERK De Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat mensen met een ondersteuningsvraag in een buurt of wijk met elkaar verbindt. Dit netwerk geeft vertrouwen en maakt mensen sterker en zelfredzamer.

De Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele coach. De basis is dat iedereen bereid is iets voor een andere deelnemer van de Buurtcirkel te doen.